Posts Tagged ‘Serial Communication’

Haberleşme Protokolleri Neden Kullanılır ?

Merhaba arkadaşlar;

Bu yazımda sizlere haberleşme protokollerinden bahsedeceğim.

Haberleşme protokollerinde amaç, bilginin bir birimden, mikro denetleyiciden veya cihazdan başka bir birime, mikro denetleyiciye veya cihaza iletilmesini sağlamaktır. Bilginin aktarım amacına göre alıcı cihaz tarafından çok çeşitli işlemler yapılabilir.Örneğin evlerimizde bulunan klimaları uzaktan kumanda ile yöneterek, klimanın odayı bizim istediğimiz oda sıcaklığında tutmasını sağlarız. Burada bilgiyi gönderen cihaz kumanda, alan cihaz ise klimadır. Klima aldığı bilgiye göre bir kontrol işarati üreterek odanın belirlenen bir sıcaklıkta tutulmasını sağlar. Bu işlemin arka planında da haberleşme protokolleri vardır.

Klima

Haberleşme protokolleri fiziksel yapısına göre ikiye ayrılır. Bunlar paralel haberleşme protokolleri ve seri haberleşme protokolleridir.

Paralel haberleşme protokollerinde bilgiler alıcıya paralel data hatları üzerinden gönderilir.

Paralel iletisim

Paralel haberleşme protokollerinde gönderilen bilgiler alıcı birime seri haberleşme protokollerinden daha hızlı iletilir.Bu nedenle hız gerektiren uygulamalarda tercih edilir. Bunun en güzel örneği mikro denetleyicilerin iç mimarisidir. Mikro denetleyicilerin 8 bitlik, 16 bitlik vs. olduğunu duymuşsunuzdur. Bu, mikro denetleyicinin iç yapısında bulunan çekirdeğin ve data iletim hatlarının şeklini ifade etmektedir.

Data BusYukarda Microchip firmasına ait bir mikro denetleyicinin iç mimarisini görmektesiniz. Burada görüldüğü gibi 8 bitlik çekirdek çevresel birimlerle paralel veri hattı üzerinden haberleşir.

Paralel haberleşmenin dezavantajı ise, bilgiler paralel olarak gönderildiği için gönderilen bilginin bit uzunluğu kadar fiziksel data hattı kullanılması gerekir. Bu haberleşme türü mikro kontrolörün harici çevresel birimlerle haberleşmesinde tercih edilmek istenmez.Mikro denetleyicinin pin sayısı en önemli kısıtlarındandır. Paralel haberleşme ile çok fazla pin kullanılır.

Bu iletişim harici hafızadan veri okumak için, lcd’ye bilgi yazmak için vb. uygulamalarda kullanılır.  Eğer haberleşmenin seri iletişim ile yapılma imkanı varsa seri iletişim tercih edilir. Bunun için ise yapılacak uygulamada kullanılan harici çevresel birimlerin seri haberleşmeyi destekleyenleri tercih edilmelidir.

Seri haberleşme protokollerinde bilgiler tek bir data hattı üzerinden gönderilir.

Seri iletisim

Yukarıda 2 tane mikro kontrolörün birbiri ile seri iletişim üzerinden haberleşmesi gösterilmiştir. Burada önemli nokta paralel iletime göre mikro kontrolörlerin daha az fiziksel pini kullanılarak iletişim sağlanmıştır.

Seri iletişimde kullanılan standartlaşmış birçok protokol vardır. Can-Bus, Spi, I2C, RS 232, Usb, Uart bunlardan birkaçıdır. Geliştirilecek projelere göre kullanılan protokollerde değişmektedir. Örneğin geliştirilen projede sistemin hataya toleransı yok ise hata oluşma ihtimali en düşük olan protokol tercih edilmelidir.

Burada değinilmesi gereken bir konuda seri iletişimde verilerin nasıl gönderildiğidir. Bu kullanılan protokole göre değişmekle beraber en basit mantığı ile veri, saat darbelerinde gönderilir. Mikro denetleyicinin seri iletişim için ürettiği her saat darbesinde 1 bit gönderilir.

seri data transferi

Selametle …

Reklamlar