Posts Tagged ‘seri haberleşme string’

Haberleşme Protokollerinde String Veri Gönderme

Merhaba arkadaşlar;

Bugün sizlere haberleşme protokollerinin genelinde karşılaşılan bir problemin çözümünden bahsedeceğim. Mikroişlemci ile çalışan arkadaşlar bilir, bir mikrodenetleyiciden herhangi bir protokol ( uart,spi,I2c vs. ) ile bilgi göndermek istersek göndereceğimiz bilginin char tipinde bir karakter olması gerekir. Bilgisayar programlamada printf(” “) fonksiyonuna alışmış arkadaşlar için char tipinde bir veriyle başka bir mikro denetleyiciye veya çevresel bir birime bilgi iletmek sıkıntılı bir iştir.

C gibi makineye yakın dillerde string veri tipi tanımlı değildir. Bunun yerine string ifadeler karakter dizileri içerisinde saklanır. Bu karakter dizileri kısaca char karakter[]="Bilgi" şeklindedir.

String ifadeleri haberleşme protokolleri ile gönderebilmek için her bir karakteri tek tek göndermemiz gerekir.  Bu gönderme işlemini yerine getirecek bir fonksiyon yazarak, göndermek istediğimiz string ifadeleri rahatlıkla gönderebiliriz.

Bunun mantığını anlayabilmeniz için Dev C++’da bir küçük bir kod parçası yazdım. Bu kod parçasını kendi sisteminize uyarlayarak string gönderme probleminin üstesinden gelmiş olursunuz.

Eğer kullandığınız derleyici gerek duymuyorsa include dosyalarını eklemeden de bilgiyi gönderebilirsiniz.

Dev C++ Kodları

Dev C++ Kodları

kodlarda geçen strlen(yazi) ifadesi yazi adındaki karakter dizisinin uzunluğunu veren bir fonksiyondur ve string.h başlık dosyasının içerisinde tanımlıdır.

yukarıdaki kodları derleyip çalıştırdığımızda karşımıza gelen ekran aşağıdaki şekildedir.

Ekran Görüntüsü

Ekran Görüntüsü

Selametle …

Reklamlar